Διακήρυξη Δημιουργίας Κομματικού Σχηματισμού

15 Αυγούστου, 2021
Η έννοια της Δημοκρατίας, είναι καιόμενη Βάτος. Καλεί κάθε πολίτη σε ατομικό επίπεδο και αντιστοίχως κάθε κράτος, σε συλλογικό επίπεδο, να εξαγνίσει κάθε συστολή, ως προς την εφαρμογή σχεδίων και μέτρων, που θα τιμήσουν, θα εδραιώσουν και θα αναδείξουν αυτή την ιερή έννοια της Δημοκρατίας, ως αναπόσπαστο κομμάτι της διαμόρφωσης της ταυτότητας τόσο των πολιτών όσο και του ίδιου του κράτους. Χωρίς Δημοκρατία, δεν υπάρχει φυτώριο ανάπτυξης ενεργητικών ικανοτήτων. Χωρίς Δημοκρατία, δεν υφίσταται μακροχρόνια ανάπτυξη και αφθονία. Χωρίς Δημοκρατία δεν υφίσταται εξέλιξη και ανέλιξη. Σε Ατομικό και σε Συλλογικό Επίπεδο. Σε επίπεδο Πολίτη και σε επίπεδο Κράτους.

Καθώς αναπροσαρμόζονται συνεχώς οι κοινωνικές συνθήκες και ακολούθως οι εκάστοτε κοινωνικές επιταγές , η διασφάλιση της Δημοκρατίας, κρίνεται αναπόδραστη ρήτρα για την ομαλή διεκπεραίωση των στόχων και των οραμάτων τόσο του Πολίτη όσο και του Κράτους. Και αδιαμφισβήτητα αυτό αποτελεί βαθιά και διαυγή επιθυμία των ανθρώπων. Θεμέλιος λίθος λοιπόν, η προστασία της Δημοκρατίας, από κάθε οπτική προσέγγισης και διαπίστωσης.

Στην Ελλάδα, η έννοια της Δημοκρατίας, έχει κληθεί πολλές φορές να υποταχθεί στο βωμό εξυπηρέτησης συμφερόντων και γειώσεως πρακτικών, που μέχρι σήμερα, μόνο βάρος και καταπίεση έχουν προσφέρει στον Έλληνα Πολίτη.

Όταν δεν αμείβεσαι ικανά, ώστε να ανταποκρίνεσαι στην «ποιότητα ζωής», που το ίδιο το Κράτος, ως πήχη διαμορφώνει, δεν υπάρχει Δημοκρατία ούτε Κοινωνικό Κράτος Δικαίου.

Όταν δεν νιώθεις ασφάλεια, δεν υπάρχει Δημοκρατία ούτε Κοινωνικό Κράτος Δικαίου.

Όταν επιζητάς με άμεσο ή έμμεσο τρόπο «χάρη» από έναν συνάνθρωπο, για να μπορέσεις να διεκπεραιώσεις το νόμιμο στόχο σου, δεν υπάρχει Δημοκρατία ούτε Κοινωνικό Κράτος Δικαίου.

Όταν παίρνεις απάντηση από πολιτικά όργανα και αντιπροσώπους «αυτός δεν είναι ο τομέας μου», δεν υπάρχει Δημοκρατία ούτε Κοινωνικό Κράτος Δικαίου.

Όταν Αδιαφορείς για την πολιτική ζωή, γιατί την παρέμβασή σου την θεωρείς «μάταιο κόπο» καθώς έχεις προεξοφλήσει ότι θα λάβεις αδιαφορία, δεν υπάρχει Δημοκρατία ούτε Κοινωνικό Κράτος Δικαίου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, λοιπόν η έννοια της Δημοκρατίας θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως μια ισχυρή και συνεχόμενη Αναδιάταξη, με συνεχείς και αναπροσαρμοζόμενους όρους μελέτης και εφαρμογής όσων ζητημάτων το κοινωνικό σύνολο υποδεικνύει ως μείζονα θέματα αντιμετώπισης και θεραπείας.

Και η ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ, αυτό έρχεται να προσφέρει. Το αναφαίρετο δικαίωμα της ενεργούς συμμετοχής στα κοινά, μέσα από ξεκάθαρη και αναμφίβολη ανθρωποκεντρική ματιά. Η ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ δεν έχει ως πλαίσιο αναφοράς τον σκληρό λόγο. Ούτε και έρχεται για να κρίνει και να αναπροσαρμόσει επιλογές και θεωρήσεις άλλων κομματικών παρατάξεων. Και σαφέστατα δεν επιζητά να εισέλθει σε άσκοπες θεωρητικές συζητήσεις χωρίς πρακτικά αποτελέσματα στην καθημερινότητα, που ζητείται ο κάθε Έλληνας πολίτης να αποδεχθεί, και πάνω σε αυτή να δομήσει όνειρα, στόχους και επιδιώξεις.

Η ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ αναζητά την αλήθεια και την εμπράγματη τοποθέτηση, σε ζητήματα που αφορούν τον κοινωνικό ιστό και όχι μόνο. Η ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ επιζητά να προσεγγίσει με ήθος και σεβασμό τους κεντρικούς άξονες του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου, ήτοι τους άξονες Υγείας, Παιδείας, Εργασίας, Δικαιοσύνης, Οικονομίας, και με πολιτική εγρήγορση, να διασφαλίσει μέσα από τον Δημόσιο και Έμπρακτο διάλογο την ικανοποίηση αιτημάτων, που καίρια και με ειλικρίνεια και αξιοπρέπεια θέτει ο Έλληνας Πολίτης.

Καθώς συστήνεται η ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ, μόνο η επίγνωση ανάληψης ευθύνης και η αυτοκυριαρχία, μπορούν να είναι οι επικρατούσες ροπές που θα την προσδιορίζουν. Ροπές που στηρίζονται ξεκάθαρα σε μια Ιερή Έννοια και Ιδέα σύλληψης.
ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.
Μετάβαση στο περιεχόμενο