Τι συμβαίνει με τα επιχειρηματικά κέρδη στην Ελλάδα την τελευταία τριετία και γιατί παραμένει χαμηλά ο πήχης των μισθών; Στο +38,4% τα λειτουργικά κέρδη στο +0,3% οι μισθοί για το 2022. Πρωταθλήτρια στην αύξηση των επιχειρηματικών κερδών για την τριετίαπου προηγήθηκε...