Σύμφωνα με τη σύγχρονη αντίληψη, ο Δημότης σχετίζεται με τον τόπο γέννησης ή διαμονής και είναι φορέας ατομικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Ο Δήμος είναι το σπίτι μας, και αφορά όλους μας. Δημότης είσαι από την ώρα που γεννιέσαι και φέρεις δικαιώματα και...