Καταστατικό

ΑΡΘΡΟ 1
Τίτλος, Έμβλημα και Έδρα του Κόμματος

1. Ο τίτλος του Κόμματος είναι «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ».

2. Το έμβλημα του κόμματος περιέχει την επωνυμία «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» με κεφαλαία γράμματα. Συγκεκριμένα από τη λέξη «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ» τα τρία πρώτα γράμματα, ήτοι τα γράμματα που σχηματίζουν τη λέξη «ΑΝΑ» είναι γραμμένα με γαλάζιο – πετρόλ χρώμα ενώ τα υπόλοιπα επτά γράμματα, ήτοι τα γράμματα που σχηματίζουν τη λέξη «ΔΙΑΤΑΞΗ» είναι γραμμένα με σκούρο γκρι χρώμα. Επίπροσθέτως, η φράση «ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» περιγράφεται με κεφαλαία γράμματα ανοιχτού γκρι χρώματος, μικρότερου μεγέθους από αυτά της λέξης «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ», και βρίσκονται κάτω ακριβώς από την λέξη «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ». Τέλος, στην αρχή της επωνυμίας υπάρχουν 4 διακριτά ημικύκλια τα οποία σχηματίζουν δύο σπειροειδής σχηματισμούς χρώματος γαλάζιου – πετρόλ και πορτοκαλί.
H απεικόνισή του έχει ως εξής:
3. Το κόμμα εδρεύει στον Δήμο Ζωγράφου Αττικής και ειδικότερα στην οδό Παπαδιαμαντοπούλου αρ. 72, ενώ ασκεί την δραστηριότητά του τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και ειδικότερα σε κάθε χώρα που υπάρχουν Έλληνες και Ελληνίδες.

ΑΡΘΡΟ 2
Σκοπός και Αρχές


1.Το πολιτικό κόμμα «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» είναι ένα πολιτικό Κίνημα με καθαρά ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, που αγγίζει νευραλγικούς κρατικούς 2 τομείς, όπως ενδεικτικά είναι η Οικονομία, η Δικαιοσύνη, η Εργασία, η Παιδεία, η Υγεία. Σκοπός του είναι να ενεργοποιήσει τους πολίτες, ώστε να αναδειχθούν στο προσκήνιο της πολιτικής ζωής και να καταστούν από παθητικοί σε ενεργοί παρατηρητές όλων των επιμέρους στοιχείων και εκφάνσεων των λειτουργιών του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου.

2. Πολιτικές αρχές.

2.1. Θεμελιώδεις αρχές μας είναι η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, η ισονομία, η αξιοκρατία, η υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, η υγιής ανάπτυξη του κράτους και των πολιτών του, η εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για όλους τους πολίτες, η ισότιμη πρόσβασή τους στη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία, η αξιοπιστία του κράτους έναντι όλων, ο διαρκής ανοικτός διάλογος με την κοινωνία και κυρίως η προσέγγιση όλων των ανωτέρω Αρχών με Ανθρωποκεντρική ματιά. Οι Αρχές και οι Θέσεις του Πολιτικού μας Κόμματος αναφέρονται πρωταρχικά και αποτείνουν φόρο τιμής στον Άνθρωπο.

2.2. Για το πολιτικό κόμμα «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» κάθε βασικός πυλώνας έκφρασης της συλλογικής δύναμης του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου, τροφοδοτείται και ισχυροποιείται απαρέγκλιτα μέσα από τον διαρκή έλεγχο και την ανέλιξη του συνόλου των πολιτών, που μετέχουν σε κάθε τέτοιον βασικό πυλώνα, σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες δυναμικές του κοινωνικού συνόλου και τις επιταγές που αυτό τοποθετεί, ώστε να διατηρείται η αρχή του «Κοινωνικού Κράτους Δικαίου». Για αυτό και στο κόμμα μας, η κυρίαρχη τάση είναι η συνεχής παρατήρηση και σφυγμομέτρηση των ροπών αλλαγής που συντελούνται, καθώς η κοινωνία μεταβάλλεται και δημιουργεί ερεθίσματα – αιτήματα αλλαγής. Αυτά τα ερεθίσματα – αιτήματα αλλαγής καλείται το κόμμα μας, σύμφωνα με τις πολιτικές του Αρχές, να αναδείξει και να τα μετατρέψει από αιτήματα σε δράσεις με βασικό γνώμονα το κοινωνικό σύνολο.

2.3. Η «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» επιζητεί να επιφέρει την γεφύρωση μεταξύ ατομικότητας και συλλογικότητας. Να καλλιεργήσει το αίσθημα της υπευθυνότητας και της ασφάλειας, τόσο μεμονωμένα σε κάθε πολίτη όσο και στο ευρύτερο συλλογικό σώμα, ώστε να αυξήσει την ευαισθησία σε ζητήματα και τομείς κοινωνικής ευθύνης καθώς και να καθοδηγήσει τον Ελληνικό λαό σε μια ενεργητική στάση και αντιμετώπιση θεμάτων, που αφορούν ευρύτερα το σύνολο των λειτουργιών του Κράτους, αλλά και στενότερα την Οικονομία, την Παιδεία, την Εργασία, την Δικαιοσύνη και σαφέστατα την Υγεία. Η «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» έρχεται για να αυξήσει τον πήχη ανταποδοτικότητας στο κοινωνικό σύνολο. Η Δέσμευση που αναλαμβάνει στον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα των τοποθετήσεων και των δράσεών της, είναι αναπόδραστα συνδεδεμένη με τους όρους «Ανθρωπιά» και «Αξιοπρέπεια».

3. Αρχές λειτουργίας.

3.1. Η οργάνωση και η δράση του κόμματος σέβεται το Δημοκρατικό Πολίτευμα και εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία Αυτού. Η Δημοκρατία, η Δικαιοσύνη και η Ελευθερία θα εκφράζονται με κάθε κίνησή του. Το κόμμα, σε καμία περίπτωση δεν αποδέχεται δυναμικά φανατισμού, επίκρισης, διαπόμπευσης της προσπάθειας κάθε συλλογικού σώματος, πολιτικού ή μη, να επιφέρει εξυγίανση, διαφάνεια και ευρωστία σε καίριους πυλώνες λειτουργίας ενός Κράτους, που θέλει να ονοματίζεται «Κοινωνικό Κράτος Δικαίου». Η «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» συμπλέει και συνεργάζεται μόνο με ιδανικά που εκφράζουν και υπηρετούν τον άνθρωπο πάνω και πρώτα από όλα.

3.2. Σκοπός του Κόμματος είναι η συλλογική έκφραση των μελών του, η τοποθέτηση και δράση επί των βασικών πυλώνων σύστασης του κοινωνικού σώματος, αλλά και του κράτους κοινωνικού δικαίου, στα οποία ενυπάρχει και επιζητά να δράσει και να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Ο σκοπός του Πολιτικού μας Κόμματος και το σύνολο των τοποθετήσεων, πράξεων, ενεργειών και δράσεων Αυτού, αναφέρονται πρωταρχικά και αποτείνουν φόρο τιμής στον Άνθρωπο.

3.3. Το Κόμμα είναι ελεύθερο να καθορίζει την εσωτερική του δομή, τους στόχους του, τις μορφές και τις μεθόδους της δραστηριότητάς του, λειτουργώντας πάντα μέσα στα νόμιμα πλαίσια που υπαγορεύονται από τους Νόμους και το Σύνταγμα. Στους κόλπους του κόμματος, αυτό που κυριαρχεί είναι η σύμπνοια και η άρρηκτη δημιουργική σχέση μεταξύ των μελών του, που επιθυμούν και επιδιώκουν την εφαρμογή και ανάπτυξη του βασικού αξιώματος της ελεύθερης βούλησης σε συνδυασμό με την συνεργασία και το όραμα της εφαρμογής, όσων θέλει το κόμμα να προσφέρει στον Ελληνικό λαό.

ΑΡΘΡΟ 3
Ιδιότητα του Μέλους


1. Μέλος Του κόμματος μπορεί να γίνει κάθε Έλληνας πολίτης ή Έλληνας το γένος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

2. Το μέλος του Κόμματος πρέπει να μην έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα, να έχει δικαίωμα ψήφου κατά την εθνική νομοθεσία, να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για σοβαρά ποινικά αδικήματα και να αποδέχεται τις ιδεολογικές και πολιτικές αρχές του Κόμματος.

3. Η ιδιότητα του μέλους δε δύναται να περιοριστεί σε καμία περίπτωση από λόγους που ανάγονται σε επαγγελματική, φυλετική, εθνική ή θρησκευτική διάκριση, καθώς και με κριτήριο το φύλο, την περιουσία και τον τόπο διαμονής.

ΑΡΘΡΟ 4
Κτήση της ιδιότητας του μέλους


1. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται με την προσωπική υποβολή ατομικής, έγγραφης ή ηλεκτρονικής, αίτησης για εγγραφή που απευθύνεται στο Κόμμα και την έγκριση αυτής από την Εκτελεστική Επιτροπή. Δύναται να μην γίνει δεκτή αίτηση εγγραφής αν πιθανολογηθεί βάσιμα ότι ο αιτών δεν είναι σύμφωνος με τις αρχές και τους στόχους του Κόμματος.

2. Με την αίτησή του, ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 3, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί το Καταστατικό, τους Κανονισμούς και τις Αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Κόμματος, καταβάλλει το κόστος της ετήσιας συνδρομής, που ορίζεται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και ζητεί την εγγραφή του στο Μητρώο Μελών Κόμματος . Ως χρόνος απόκτησης της ιδιότητας του Μέλους λογίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο θα έχουν ολοκληρωθεί σωρευτικά τόσο η διαδικασία υποβολής της αίτησης για εγγραφή όσο και η καταβολή της συνδρομής.

ΑΡΘΡΟ 5
Απώλεια και αναστολή της ιδιότητας του μέλους


1. Η ιδιότητα του μέλους δύναται να απωλεσθεί στις κάτωθι περιπτώσεις:

1.1. Με την οικειοθελή αποχώρησή του Μέλους . Σε αυτή την περίπτωση το μέλος οφείλει να υποβάλει γραπτή δήλωση στα γραφεία του Κόμματος.

1.2. Σε περίπτωση εκδόσεως αμετάκλητης Δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την απώλεια της δικαιοπρακτικής ικανότητας του Μέλους,

1.3. Σε περίπτωση εκδόσεως αμετάκλητης Δικαστικής απόφασης σύμφωνα με την οποία το Μέλος έχει καταδικαστεί για σοβαρά ποινικά αδικήματα (κυρίως κακουργήματα αλλά και κάθε άλλο αδίκημα που η Εκτελεστική Επιτροπή ή/και ο Πρόεδρος κρίνουν ότι θεωρείται σοβαρό).

1.4. Σε περίπτωση που το Μέλος έχει καταδικαστεί σε στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων ή/και σε αποστέρηση θέσεων και αξιωμάτων.

1.5. Στην περίπτωση που το Μέλος δεχτεί οποιαδήποτε χορηγία για λογαριασμό του Κόμματος, σε αντίθεση με όσα ορίζονται στο παρόν Καταστατικό.

1.6. Σε περίπτωση θανάτου του Μέλους

1.7. Στην περίπτωση που εν γένει συμπεριφορά του Μέλους καταδεικνύει ότι έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς και τις αρχές του Κόμματος, το καταστατικό και τους κανονισμούς του. Διευκρινίζεται ότι στην τελευταία αυτή περίπτωση, δύναται να αποφασισθεί η αναστολή της ιδιότητας για συγκεκριμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα ή η προσωρινή απώλεια της ιδιότητας του μέλους αντί της οριστικής διαγραφής από την Κεντρική Επιτροπή.

2. Επανεγγραφή στο Κόμμα μέλους που είχε διαγραφεί, οριστικά ή προσωρινά, επιτρέπεται μόνον με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής αφού παρασχεθεί και η σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Κόμματος.

3. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους συνεπάγεται την απώλεια κάθε δικαιώματος και αξιώματος που απορρέουν από αυτήν. Το ίδιο ισχύει και για την προσωρινή απώλεια της ιδιότητας του μέλους, καθώς και για την αναστολή της, για όσο χρόνο διαρκούν.

ΑΡΘΡΟ 6
Δικαιώματα των Μελών


1. Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και ιδιαίτερα κατά τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στο Κόμμα. Έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται για τις εν γένει δραστηριότητες του Κόμματος και να συμμετέχουν σε αυτές καθώς επίσης και να αποχωρούν ελεύθερα από το Κόμμα.

2.Τα μέλη του Κόμματος δικαιούνται να εκλέγουν με ισοδύναμη ψήφο, άμεσα ή έμμεσα, τα κομματικά Όργανα, καθώς και να εκλέγονται σε αυτά, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Καταστατικού και των Κανονισμών.

3. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι αποκτούν τα μέλη μετά την παρέλευση δύο μηνών από την καταχώρηση της εγγραφής στο μητρώο μελών και την καταβολή της ετήσιας συνδρομής.

4. Όλα τα μέλη του Κόμματος έχουν την υποχρέωση να προωθούν την εφαρμογή του προγράμματος του Κόμματος, να τηρούν το παρόν καταστατικό, να συμμετέχουν, το κατά δύναμη, στις δραστηριότητες του Κόμματος και να προωθούν την ιδέα του.

ΑΡΘΡΟ 7
Οι υποχρεώσεις των μελών


1. Τα μέλη του Κόμματος οφείλουν να τηρούν το Καταστατικό, τους Κανονισμούς και τις Αποφάσεις των αρμοδίων Οργάνων του Κόμματος.

2. Τα μέλη του Κόμματος οφείλουν να σέβονται τις ιδεολογικές και πολιτικές αρχές του Κόμματος.

3. Τα μέλη καταβάλλουν την καθορισμένη ετήσια οικονομική συνδρομή στο Κόμμα. Η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής στερεί το μέλος από την άσκηση των δικαιωμάτων του προηγούμενου άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 8
Εθνικό Μητρώο Μελών


Με ευθύνη του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής τηρείται το Μητρώο Μελών Κόμματος, το οποίο αποτελεί το μόνο επίσημο και έγκυρο μητρώο μελών του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 9
Το Εθνικό Συνέδριο


1. Το ανώτατο διοικητικό και κυρίαρχο συλλογικό όργανο του Κόμματος είναι το Εθνικό Συνέδριο. Το Εθνικό Συνέδριο έχει δικαίωμα να εξετάζει και να αποφασίζει για όλα τα θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη, καθώς και για κάθε θέμα που εισηγείται ο Πρόεδρος, ενώ οι αποφάσεις του δεσμεύουν όλα τα μέλη του Κόμματος, καθώς και όλα τα όργανα αυτού. Στο Συνέδριο μετέχουν ο Πρόεδρος του Κόμματος, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και οι υποψήφιοι βουλευτές.

2. Το Συνέδριο συγκαλείται μετά από απόφαση του Προέδρου του Κόμματος ή μετά από απόφαση των 3/5 των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, τακτικά μία φορά κάθε ημερολογιακό έτος και οποτεδήποτε έκτακτα. Τα προς συζήτηση θέματα ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος ή με απόφαση των 3/5 των μελών της Κεντρικής Επιτροπής.

3. Προβλέπεται η δυνατότητα πραγματοποίησης του Συνεδρίου τόσο με ηλεκτρονικό τρόπο όσο και με φυσική παρουσία των Μελών του. Ο τρόπος πραγματοποίησης του Συνεδρίου(με ηλεκτρονικό τρόπο ή φυσική παρουσία) θα αποφασίζεται από τον Πρόεδρο του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 10
Αρμοδιότητες του Συνεδρίου


1. Το Συνέδριο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1.1. Εγκρίνει τον Κανονισμό των Εργασιών του.

1.2. Καθορίζει τις ιδεολογικές αρχές του Κόμματος.

1.3. Χαράσσει την γενική πολιτική του Κόμματος και εγκρίνει το πολιτικό πρόγραμμα.

1.4. Εγκρίνει και τροποποιεί το Καταστατικό.

1.5. Εκλέγει τα αιρετά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.

1.6. Εγκρίνει τη λογοδοσία της Κεντρικής Επιτροπής.

1.7. Αποφασίζει για τα θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη.

1.8. Αποφασίζει επί της τυχόν πρότασης αμφισβήτησης του Προέδρου

ΑΡΘΡΟ 11
Έκτακτο Συνέδριο


1. Έκτακτο Συνέδριο συγκαλείται:

1.1. Με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος, αν συντρέχει ειδικός λόγος

1.2. Με απόφαση πλειοψηφίας 3/5 των μελών της Κεντρικής Επιτροπής

2. Το Έκτακτο Συνέδριο έχει όλες τις αρμοδιότητες του Τακτικού Συνεδρίου

ΑΡΘΡΟ 12
Ο Πρόεδρος του Κόμματος


1. Ο Πρόεδρος είναι το ανώτατο μονοπρόσωπο Όργανο του Κόμματος. Εκφράζει τις αρχές και τις θέσεις του Κόμματος σύμφωνα με τις πολιτικές και προγραμματικές κατευθύνσεις.

2. Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό του Κόμματος ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Προέδρου. Οι αποφάσεις του είναι υποχρεωτικές και δεσμεύουν όλα τα όργανα και τα μέλη του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 13
Αρμοδιότητες Προέδρου


Ο Πρόεδρος ηγείται του Κόμματος και έχει τις εξής αρμοδιότητες:
1. Τυγχάνει επικεφαλής όλων των οργάνων του Κόμματος.

2. Εκπροσωπεί το κόμμα δικαστικώς και εξωδίκως έναντι πάσης Αρχής και οιουδήποτε τρίτου. Ο Πρόεδρος έχει γενική εποπτεία του συνόλου των λειτουργιών του κόμματος.

3. Έχει τη δυνατότητα να επιφορτίζει άλλα όργανα του Κόμματος με την άσκηση ορισμένων από τα καθήκοντά του, καθώς και να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους για τη δικαστική ή εξώδικη εκπροσώπηση του Κόμματος.

4. Αντιπροσωπεύει την επίσημη κομματική θέση ενώ παρίσταται και ενεργεί εξ ονόματος του Κόμματος σε κάθε επίσημη εκδήλωση, καθώς και ενώπιον κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής.

5. Διαμορφώνει τις ιδεολογικές, πολιτικές και προγραμματικές θέσεις του Κόμματος.

6. Συγκαλεί με απόφασή του το Τακτικό και Έκτακτο Συνέδριο.

7. Επιλέγει τους υποψήφιους βουλευτές, ευρωβουλευτές και εκπροσώπους στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές και συντάσσει τους εκλογικούς συνδυασμούς του Κόμματος, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εκλογική νομοθεσία.

8. Είναι αυτοδικαίως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κόμματος και ηγείται του κομματικού αγώνα και δράσης αυτού.

9. Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Προέδρου του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 14
Εκλογή Προέδρου


1. Ο Πρόεδρος εκλέγεται από το Συνέδριο κατά απόλυτη πλειοψηφία κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας. Διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου πραγματοποιείται στην αποκλειστική περίπτωση που τούτο ζητηθεί εγγράφως από τα 3/5 των μελών της Κεντρικής Επιτροπής.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, αποδημίας ή μόνιμης αδυναμίας του Προέδρου ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο χηρείας της θέσης του Προέδρου, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 50 ημέρες μετά την απουσία του Προέδρου, την θέση του καταλαμβάνει αυτομάτως ο Α’ Αντιπρόεδρος. Στην περίπτωση αποδοχής της θέσης του Προέδρου, η δημιουργηθείσα κενή θέση του Αντιπροέδρου πληρώνεται με την διαδικασία εκλογής του αντικαταστάτη του από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής για το υπόλοιπο της θητείας.

ΑΡΘΡΟ 15
Αμφισβήτηση Προέδρου


1. Ο Πρόεδρος δύναται να αμφισβητηθεί από το Εθνικό Συνέδριο.

2. Η διαδικασία αμφισβήτησης του Προέδρου ενεργοποιείται με την υποβολή σχετικής πρότασης από τα 3/5 του συνόλου των Συνέδρων.

3. Η πρόταση κατατίθεται στον Πρόεδρο του Συνεδρίου και μπορεί να υποβληθεί μέχρι την λήξη της πρώτης ημέρας των εργασιών του. Η υποβολή της διακόπτει τις εργασίες της ημερήσιας διάταξης του Συνεδρίου μέχρι τη λήψη απόφασης.

4. Η πρόταση αμφισβήτησης γίνεται δεκτή αν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των Συνέδρων.

ΑΡΘΡΟ 16
Η Κεντρική Επιτροπή


1. Η Κεντρική Επιτροπή είναι το ανώτατο συλλογικό Όργανο του Κόμματος μεταξύ δύο Συνεδρίων.

2. Συγκροτείται από 30 μέλη που εκλέγονται από το Συνέδριο του Κόμματος, από τους υποψήφιους βουλευτές του Κόμματος και από τον Πρόεδρο του Κόμματος.

3. Η Κεντρική Επιτροπή συνεδριάζει μια φορά κάθε 2 μήνες για θέματα που χρήζουν άμεσης επίλυσης και οι αποφάσεις της είναι νόμιμες, εάν κατά την συνεδρίαση παρίσταται πάνω από το ήμισυ των μελών. Εάν δεν καταστεί δυνατή η απαρτία που απαιτείται σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, η συνεδρίαση αναβάλλεται για 15 ημέρες και στη μετ’ αναβολή συνεδρίαση θεωρούνται νόμιμες οι ληφθείσες αποφάσεις χωρίς να ενδιαφέρει ο αριθμός των παρόντων.

4. Προβλέπεται η δυνατότητα πραγματοποίησης της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής τόσο με ηλεκτρονικό τρόπο όσο και με φυσική παρουσία των Μελών της.

ΑΡΘΡΟ 17
Αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής


Η Κεντρική Επιτροπή έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες:
1. Εξειδικεύει την γενική πολιτική του Κόμματος, όπως αυτή χαράχθηκε από το προηγούμενο Συνέδριο, για τον χρόνο μεταξύ δύο Συνεδρίων.

2. Συγκαλεί Έκτακτο Συνέδριο με απόφαση που λαμβάνεται από την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της.

3. Εισηγείται στο Συνέδριο τροποποιήσεις του Καταστατικού.

4. Εκλέγει τον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής.

5. Εκλέγει τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

6. Εκλέγει τα Μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής

7. Εκλέγει τα Μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας

8. Υποβάλλει εκθέσεις στο Συνέδριο.

9. Εκδίδει ψηφίσματα για οποιοδήποτε θέμα.

10. Μπορεί να παρατείνει, με απόφασή της, την θητεία του Προέδρου του Κόμματος καθ’ όλη τη διάρκεια εκτάκτων πολιτικών εξελίξεων ή άλλου εξαιρετικού και απροβλέπτου γεγονότος. Η διάρκεια της παράτασης δεν μπορεί να υπερβεί τους 12 μήνες.

11. Δύναται να αναβάλει την διεξαγωγή του Συνεδρίου λόγω εκτάκτων πολιτικών εξελίξεων ή εξαιτίας άλλου εξαιρετικού και απροβλέπτου γεγονότος. Η διάρκεια της παράτασης δεν μπορεί να υπερβεί τους 12 μήνες.

12. Ενημερώνεται από τον Πρόεδρο και υποστηρίζει την πολιτική δράση του Κόμματος και εποπτεύει την ορθή εφαρμογή των πολιτικών αποφάσεων των Οργάνων.

13. Η Κεντρική Επιτροπή υποστηρίζει τη διοικητική δράση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής και εποπτεύει την ορθή εφαρμογή των αποφάσεων των Οργάνων, λαμβάνοντας ενημέρωση από τον Γραμματέα.

14. Υπερψηφίζει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης του Κόμματος.

15. Είναι επιφορτισμένη με την επεξεργασία των αιτήσεων όσων εκφράζουν τη βούληση να είναι υποψήφιοι με τους συνδυασμούς του Κόμματος και θέτουν υπό την κρίση του Προέδρου τα σχετικά στοιχεία που αφορούν την επιλογή των υποψήφιων βουλευτών, ευρωβουλευτών και εκπροσώπων στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.

ΑΡΘΡΟ 18
Εκλογή του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής


1. Κατά την πρώτη της συνεδρίαση μετά το Συνέδριο από το οποίο προέκυψε, η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει τον Γραμματέα της, με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία.

2. Δικαίωμα εκλέγεσθαι έχουν όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και μόνον αυτά. Δήλωση υποψηφιότητας μπορεί να υποβάλλει οποιοδήποτε μέλος της συγκεντρώσει τρεις (3) υπογραφές μελών του σώματος. Κάθε μέλος της Πολιτικής Επιτροπής μπορεί να προσυπογράψει μία μόνο δήλωση υποψηφιότητας.

3. Για την εκλογή απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, επαναλαμβάνεται αμέσως η ψηφοφορία μεταξύ των δύο υποψηφίων που έχουν λάβει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία αναδεικνύεται Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, αυτός που πλειοψήφησε.

4. Η διάρκεια της θητείας του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής ταυτίζεται με τη θητεία της Πολιτικής Επιτροπής που τον εξέλεξε.

ΑΡΘΡΟ 19
Αμφισβήτηση του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής


1. Ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής δύναται να αμφισβητηθεί από το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών της Πολιτικής Επιτροπής.

2. Στην περίπτωση αυτή διεξάγεται άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 20
Αρμοδιότητες του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής


1. Ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1.1. Έχει την ευθύνη της εκτέλεσης των αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπής.

1.2. Προΐσταται των Γραμματειών του Κόμματος και συντονίζει το έργο των επικεφαλής τους

1.3. Συντονίζει τη δράση των Οργανώσεων του Κόμματος.

1.4. Αναφέρεται στον Πρόεδρο του Κόμματος ως προς την εκτέλεση των παραπάνω αρμοδιοτήτων του.

1.5. Ασκεί όσες άλλες αρμοδιότητες του αναθέτει ο Πρόεδρος του Κόμματος με απόφασή του.

2. Αρμοδιότητες του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής δύνανται να εκχωρούνται με απόφαση του Προέδρου στους Αναπληρωτές του.

ΑΡΘΡΟ 21
Οικονομική Επιτροπή


1. Κατά την πρώτη της συνεδρίαση μετά το Συνέδριο από το οποίο προέκυψε, η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία. Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από 5 μέλη.

2. Δικαίωμα εκλέγεσθαι έχουν όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και μόνον αυτά. Δήλωση υποψηφιότητας μπορεί να υποβάλλει οποιοδήποτε μέλος της. Για την εκλογή κάθε μέλους απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών. Αν κάποιος εκ των υποψηφίων δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, επαναλαμβάνεται αμέσως η ψηφοφορία μεταξύ των δύο υποψηφίων που έχουν λάβει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.

3. Η διάρκεια της θητείας της Οικονομικής Επιτροπής ταυτίζεται με τη θητεία της Πολιτικής Επιτροπής που την εξέλεξε.

ΑΡΘΡΟ 22
Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής


1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για την διαχείριση της καθημερινής οικονομικής λειτουργίας του κόμματος. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού.

β) Αποφασίζει για την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους συμβάσεων.

γ) Αξιολογεί και μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διαπραγματεύεται με αυτά τον καθορισμό των όρων δανειοδότησης και υποβάλλει σχετική εισήγηση προς την Κεντρική Επιτροπή.

δ) Αξιολογεί πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεις, επιχορηγήσεις, δωρεές προς το Κόμμα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες- εφόσον απαιτούνται- για την απορρόφηση αυτών.

ΑΡΘΡΟ 23
Ελεγκτική Επιτροπή


1. Κατά την πρώτη της συνεδρίαση μετά το Συνέδριο από το οποίο προέκυψε, η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει τα Μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 5 μέλη.

2. Δικαίωμα εκλέγεσθαι έχουν όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και μόνον αυτά. Δήλωση υποψηφιότητας μπορεί να υποβάλλει οποιοδήποτε μέλος της. Για την εκλογή κάθε μέλους απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών. Αν κάποιος εκ των υποψηφίων δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, επαναλαμβάνεται αμέσως η ψηφοφορία μεταξύ των δύο υποψηφίων που έχουν λάβει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.

3. Η διάρκεια της θητείας της Ελεγκτικής Επιτροπής ταυτίζεται με τη θητεία της Πολιτικής Επιτροπής που την εξέλεξε.

ΑΡΘΡΟ 24
Αρμοδιότητες Ελεγκτικής Επιτροπής


Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του κόμματος.
Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α) Ελέγχει την οικονομική διαχείριση και τον ισολογισμό του Κόμματος.

β) Συντάσσει αναφορά για την οικονομική χρήση του προηγουμένου έτους και την υποβάλλει στην Πολιτική Επιτροπή κατά την τελευταία συνεδρίαση αυτής πριν την διεξαγωγή του Συνεδρίου.

γ) Αποφασίζει για την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους συμβάσεων.

δ) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από την Κεντρική Επιτροπή. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.

2. Η Ελεγκτική Επιτροπή, δια μέσου του Προέδρου της, υποβάλλει ανά εξάμηνο στην Κεντρική Επιτροπή έκθεση πεπραγμένων, η οποία συζητείται σε ειδική συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 25
Επιτροπή Δεοντολογίας


1. Κατά την πρώτη της συνεδρίαση μετά το Συνέδριο από το οποίο προέκυψε, η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει τα Μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας, με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 3 μέλη.

2. Δικαίωμα εκλέγεσθαι έχουν όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και μόνον αυτά. Δήλωση υποψηφιότητας μπορεί να υποβάλλει οποιοδήποτε μέλος της. Για την εκλογή κάθε μέλους απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών. Αν κάποιος εκ των υποψηφίων δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, επαναλαμβάνεται αμέσως η ψηφοφορία μεταξύ των δύο υποψηφίων που έχουν λάβει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.

3. Η διάρκεια της θητείας της Επιτροπής Δεοντολογίας ταυτίζεται με τη θητεία της Πολιτικής Επιτροπής που την εξέλεξε.

ΑΡΘΡΟ 26
Αρμοδιότητες Επιτροπή Δεοντολογίας


1. Η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι αρμόδια για την εκδίκαση των πειθαρχικών αδικημάτων που προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό και σε τυχόν ειδικότερους Κανονισμούς του Κόμματος.

2. Τα θέματα που αφορούν τα παραπτώματα, τις επιβαλλόμενες κυρώσεις και την λειτουργία της Επιτροπής Δεοντολογίας, ρυθμίζονται από Κανονισμό που εγκρίνεται από την Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 27
Το Πολιτικό Συμβούλιο


1.Το πολιτικό Συμβούλιο είναι το ανώτερο συλλογικό εκτελεστικό Όργανο του Κόμματος μεταξύ δύο συνεδριάσεων της Κεντρικής Επιτροπής.

2.Τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου διορίζονται από τον Πρόεδρο του Κόμματος και ο αριθμός τους διαμορφώνεται ελεύθερα κατά την κρίση του.

3. Το Πολιτικό Συμβούλιο συγκαλείται και συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Κόμματος.

4. Προβλέπεται η δυνατότητα πραγματοποίησης της συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου τόσο με ηλεκτρονικό τρόπο όσο και με φυσική παρουσία των Μελών του.

ΑΡΘΡΟ 28
Αρμοδιότητες Πολιτικού Συμβουλίου


Οι αρμοδιότητες του Πολιτικού Συμβουλίου είναι οι εξής:
1. Είναι αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων επί οιουδήποτε θέματος που εμφανίζεται κατά την πορεία του Κόμματος, καθώς και για κάθε ζήτημα που του διαβιβάζει ο Πρόεδρος.

2. Είναι επιφορτισμένο με την υλοποίηση όλων των αποφάσεων του Προέδρου και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος κατά το διάστημα μεταξύ των συνεδριάσεων της Κεντρικής Επιτροπής.

3. Θέτει υπό την κρίση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος κάθε θέμα για το οποίο είναι επιφορτισμένη.

ΑΡΘΡΟ 29
Εκλογές Οργάνων και Επιτροπών


1. Η διαδικασία εκλογής των οργάνων του Κόμματος πραγματοποιείται μετά από απόφαση του Προέδρου του Κόμματος.

2. Δύναται να δημιουργηθούν και άλλες θεματικές επιτροπές μετά από πρόταση του Πολιτικού Συμβουλίου την οποία θα πρέπει να κάνει δεκτή ο Πρόεδρος του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 30
Αποφάσεις Οργάνων


1. Όλες οι αποφάσεις των οργάνων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 31
Χρηματοδότηση Κόμματος


1. Η χρηματοδότηση του κόμματος προέρχεται κυρίως από την κρατική επιχορήγηση, τις συνδρομές των μελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, το κόστος εγγραφής και τις ετήσιες συνδρομές των μελών του Κόμματος, την οικονομική ενίσχυση για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς, σύμφωνα πάντοτε με τη νομοθεσία περί χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων από το Κράτος που θα ισχύει κάθε φορά και αφετέρου από τα έσοδα από εισφορές και δωρεές των μελών του Κόμματος ή και τρίτων με το Κόμμα προσώπων

2. Ρητά αναφέρεται ότι το Κόμμα δεν δύναται να δεχτεί κανενός είδους χορηγία για κανέναν σκοπό από κανένα τρίτο ή άμεσα συνδεόμενο με το κόμμα φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

3. Το Εθνικό Συνέδριο δύναται με απόφασή του, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Κεντρικής Επιτροπής, να καθορίσει το ανώτατο όριο ποσού, το οποίο μπορεί να καταβληθεί ως δωρεά είτε από τα Μέλη του Κόμματος είτε από τρίτα με το Κόμμα Πρόσωπα.

4. Το Κόμμα είναι υποχρεωμένο να τηρεί ετήσιο ισολογισμό

ΑΡΘΡΟ 32
Επιλογή των υποψηφίων Βουλευτών


1. Η επιλογή των υποψηφίων Βουλευτών και Ευρωβουλευτών του Κόμματος και η κατάρτιση των εκλογικών συνδυασμών του Κόμματος είναι αρμοδιότητα του Προέδρου.

2. Όποιος επιθυμεί να επιλεγεί υποψήφιος βουλευτής με τους εκλογικούς συνδυασμούς του Κόμματος υποβάλλει αίτηση εγγράφως. Επίσης, πέραν της εν λόγω αίτησης προσκομίζει υποχρεωτικά και τα απαραίτητα έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών υποψήφιος βουλευτής πληροί όλα τα νόμιμα προσόντα σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά, καθώς και ότι ουδόλως συντρέχει στο πρόσωπό του κώλυμα εκλογιμότητας.

3. Οι υποψήφιοι Βουλευτές Επικρατείας, καθώς και οι υποψήφιοι Ευρωβουλευτές του Κόμματος, επιλέγονται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο, που είναι αρμόδιος αν θα δεχτεί ή θα απορρίψει κάποια αίτηση υποψηφίου Βουλευτή, έπειτα από σχετική εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία ελέγχει το φάκελο κάθε υποψηφίου και ψηφίζει σχετικά με την αποδοχή ή μη της κάθε υποψηφιότητας.

4. Ο Πρόεδρος δύναται να εισηγηθεί και σχετικά με άλλες υποψηφιότητες πολιτών που θεωρεί ότι έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν στο Κόμμα.

ΑΡΘΡΟ 33
Σύνταξη Κανονισμών


Η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος μπορεί να συντάσσει και να εγκρίνει κανονισμούς για οιοδήποτε θέμα χρειάζεται να ρυθμιστεί ειδικότερα, οι οποίοι δεσμεύουν όλα τα όργανα του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 34


Η τήρηση του παρόντος επαφίεται στην κομματική συνείδηση των μελών του Κόμματος.
Μετάβαση στο περιεχόμενο