Στην Αναδιάταξη, η Υγεία δεν είναι προϊόν προς εκμετάλλευση. Είναι ένα αγαθό, που αφορά όχι μόνο την επιβίωση αλλά και την ευημερία μας. Η δομή και η λειτουργία ενός Συστήματος Υγείας, πρέπει να αποσκοπεί σε αυτό ακριβώς. Όραμα μας είναι ένα ισχυρό δημόσιο...