Όροι Χρήσης

Σας ευχαριστούμε πολύ που επισκεφτήκατε τον διαδυκτιακό τόπο της “Αναδιάταξης”. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης. Με την προσπέλαση ή τη χρήση αυτής της διαδυκτιακής τοποθεσίας συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους όρους χρήσης, τους οποίους και αποδέχεστε πλήρως.

Η “Αναδιάταξη” δικαιούνται να μεταβάλλει τους όρους χρήσης κατά καιρούς και οι αλλαγές θα ανακοινώνονται σε αυτήν την τοποθεσία. Εφόσον μετά την ανακοίνωση των εν λόγω αλλαγών συνεχίσετε να συνδέεστε και να χρησιμοποιείτε αυτήν την τοποθεσία, θεωρείται ότι αποδέχεστε τις εν λόγω αλλαγές.

Εάν δεν συμφωνείτε με τη δέσχμευσή σας από τους Όρους Χρήσης παρακαλούμε να αποσυνδεθείτε αμέσως από αυτήν την τοποθεσία.

Χρήστες/Επισκέπτες Ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα ανήκει και ελέγχεται από τη «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ» και απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα. Εάν δεν πληρούνται οι κατά νόμο προϋποθέσεις για την χρήση αυτής από τα πρόσωπα αυτά, δεν επιτρέπεται η χρήση της ιστοσελίδας από αυτά.

Τροποποίηση Όρων Χρήσης ή τερματισμός λειτουργίας

H «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ» έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει, τροποποιεί, αναθεωρεί και ενημερώνει τους παρόντες Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. Η από μέρους του επισκέπτη συνέχιση της χρήσης της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας μετά από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής στους Όρους Χρήσης σημαίνει ότι αποδέχεται αυτές τις αλλαγές. Κάθε στοιχείο της Ιστοσελίδας μπορεί να
τροποποιηθεί, να συμπληρωθεί, να διαγραφεί ή να ενημερωθεί χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση της «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗΣ». Επιπλέον, η ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει οποτεδήποτε, ολικώς ή μερικώς, την πρόσβαση σε αυτήν την τοποθεσία.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Τα έργα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται σε αυτήν την τοποθεσία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, το κείμενο, ο σχεδιασμός, το λογισμικό, οι εικόνες, τα γραφικά, ο ήχος, οι ηχογραφήσεις, οι εικόνες, ο κώδικας πηγής και το περιεχόμενο, αποτελούν ιδιοκτησία της «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗΣ». Τα εν λόγω αντικείμενα πνευματικής ιδιοκτησίας και το υλικό που είναι δημοσιευμένο στην εν λόγω διαδικτυακή τοποθεσία ανήκουν αποκλειστικά στην «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ», αποτελούν αντικείμενο αποκλειστικής άδειας, προστατεύονται από τους νόμους και τις συνθήκες που διέπουν την Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή Νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας που εκάστοτε ισχύει, και διατίθενται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, φόρτωση, μεταφόρτωση, δημοσίευση, μετάδοση, δημόσια προβολή, χρήση για τη δημιουργία παράγωγου έργου, τοποθέτηση συνδέσμων, μεταφορά, πώληση ή άλλη χρήση για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς χωρίς τη ρητή γραπτή συναίνεση της «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗΣ».

Σήμα

Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, φόρτωση, μεταφόρτωση, δημοσίευση, μετάδοση, δημόσια προβολή, χρήση για τη δημιουργία παράγωγου έργου, πώληση ή άλλη χρήση για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς του σήματος και της ονομασίας της «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗΣ» που υπάρχει σε αυτήν την τοποθεσία χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗΣ».

Υποβολές

Όλες οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ» μέσω αυτής της τοποθεσίας θεωρούνται και παραμένουν ιδιοκτησία της «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗΣ». Η «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ» διαθέτει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί ελεύθερα και για οποιονδήποτε σκοπό κάθε ιδέα, σύλληψη, τεχνογνωσία ή τεχνική που περιέχεται στις εν λόγω πληροφορίες. Η «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ» δεν δεσμεύεται από υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας όσον αφορά τις υποβαλλόμενες πληροφορίες, παρά μόνο στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ειδική συμφωνία ή που αυτό προβλέπεται από το νόμο.

Cookies

Η ιστοσελίδα της «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗΣ» που χρησιμοποιεί το URL www.anadiataksi.gr , χρησιμοποιεί Cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Για να ενημερωθείτε αναλυτικά σχετικά με τη πολιτική των Cookies, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Χρήση πληροφοριών και υλικών

Αυτή η τοποθεσία αποτελεί ιδιοκτησία της «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗΣ» και παρέχεται στους επισκέπτες μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Το περιεχόμενο αυτής της τοποθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των όρων, των προϋποθέσεων και των περιγραφών, υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των επισκεπτών. Η μη επιτρεπόμενη χρήση ή προσπέλαση αυτής της τοποθεσίας ή η μη προσήκουσα χρήση κωδικών πρόσβασης ή πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν την τοποθεσία από τους επισκέπτες αυτής, απαγορεύεται αυστηρά.

Σύνδεσμοι προς άλλες τοποθεσίες

H «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ» μπορεί να συμπεριλάβει στην τοποθεσία αυτή συνδέσμους και δείκτες προς δικτυακές τοποθεσίες που διατηρούνται και λειτουργούν από τρίτους, και τις οποίες οι επισκέπτες μπορούν να επισκεφθούν κατά την απόλυτη κρίση τους. Η «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ» δεν παρακολουθεί τις συνδεδεμένες αυτές τοποθεσίες και δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Η συμπερίληψη ενός συνδέσμου σε αυτήν την τοποθεσία δεν υποδηλώνει ότι η «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ» υιοθετεί ή συνιστά οποιαδήποτε άποψη, ιδέα, είδος, προϊόν, πληροφορία ή υπηρεσία που παρέχεται μέσω των εν λόγω συνδεδεμένων τοποθεσιών. Τυχόν επίσκεψη, σύνδεση ή συμμετοχή των επισκεπτών της διαδικτυακής μας τοποθεσίας, σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη τοποθεσία τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής και της παράδοσης οποιωνδήποτε ειδών, προϊόντων ή υπηρεσιών, βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στη σχέση των επισκεπτών με το συνδεδεμένο τρίτο πάροχο. Η «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ» δεν ελέγχει αυτές τις τοποθεσίες τρίτων και δεν παρέχει εγγυήσεις ή διαβεβαιώσεις όσον αφορά στο περιεχόμενο, στα είδη, στα προϊόντα ή στις υπηρεσίες που παρουσιάζονται ή παρέχονται στις εν λόγω τρίτες τοποθεσίες. Οι Επισκέπτες της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας συμφωνούν ρητά ότι η «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ» δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημιές που σχετίζονται με την πρόσβαση στις εν λόγω δικτυακές τοποθεσίες και τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των τοποθεσιών και των περιεχομένων, των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτές.

Αποποίηση εγγυήσεων – Περιορισμός ευθύνης

Η «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ» καταβάλλει τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες της ιστοσελίδας και το περιεχόμενο της στο σύνολό τους είναι ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, πλήρεις, σωστές και διαθέσιμες. Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται στους χρήστες/επισκέπτες μέσω του διαδικτυακής τοποθεσίας της «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗΣ», δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης της «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗΣ». Σε καμιά περίπτωση η ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για ζημίες, απώλειες ή υποχρεώσεις συμπεριλαμβανομένων – αλλά όχι περιοριστικά – τυχόν διαφυγόντων κερδών, απώλειας ευκαιριών, ή κάθε έμμεσης, συνεπαγόμενης, παρεπόμενης ή ειδικής ζημίας, ζημίας από ποινική δίωξη ή αποζημίωσης, είτε συμβατικής, είτε στα πλαίσια της εγγύησης ή από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), αιτιώδη αστική ευθύνη ή άλλο λόγο, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν ή να σχετίζονται με την χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής της τοποθεσίας ή οποιουδήποτε τμήματός της, ή και οποιασδήποτε συνδεδεμένης τοποθεσίας, ακόμη και αν η «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ» έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα ζημιών, απωλειών, ή ευθυνών.

Αποζημίωση

Οι επισκέπτες της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας συμφωνούν ότι γενικά θα προβαίνουν σε οποιαδήποτε απαιτούμενη ενέργεια, προκειμένου να μην υποστεί η «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ» και οι προστηθέντες της οποιαδήποτε ζημία συνεπεία αξιώσεως ή δαπάνης, συμπεριλαμβανομένων των νομικών αμοιβών και εξόδων, που σχετίζονται με την από μέρους των επισκεπτών παραβίαση των παρόντων όρων χρήσης ή κακή χρήση της τοποθεσίας ή των προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής. Σε αντίθετη περίπτωση οι επισκεέπτες συμφωνούν ότι θα πρέπει να αποζημιώσουν την «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ» για κάθε τέτοια ζημία που προήλθε από δικές τους ενέργειες ή παραλείψεις.

Δυνατότητα διαχωρισμού

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από της όρους ή της προβλέψεις που περιέχονται της παρόντες Όρους χρήσης θεωρηθεί μη εφαρμόσιμος/η, οι υπόλοιποι όροι και οι προβλέψεις θα παραμείνουν ανεπηρέαστοι/ες, και ο μη εφαρμόσιμος όρος ή η πρόβλεψη θα αντικατασταθεί από άλλον εφαρμόσιμο όρο ή πρόβλεψη που να προσεγγίζει κατά το δυνατόν το πνεύμα του μη εφαρμόσιμου όρου ή της πρόβλεψης.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι χρήσης συνιστούν σύμβαση μεταξύ υμών και της ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗΣ.
Συμφωνείτε ότι η από μέρους σας χρήση αυτής της τοποθεσίας διέπεται από, και ερμηνεύεται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Συμφωνείτε ρητά ότι υπάγεστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Ελληνικού Δικαίου, ενώ αρμόδια Δικαστήρια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη αυτής της δικτυακής τοποθεσίας διέπεται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία καθώς επίσης και από και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, όπως ισχύουν.
Η ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ. συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Για να ενημερωθείτε σε σχέση με την πολιτική της ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗΣ σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, στην οποία είναι αναρτημένη η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εδώ.

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ παρακαλούμε όπως αποστείλετε e-mail στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]
Μετάβαση στο περιεχόμενο