Οι θέσεις μας για τον τομέα της Πολιτικής Προστασίας: Επιστροφή στον Δήμο

10 Αυγούστου 2023

Η ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ βρίσκεται σε συνεχόμενη ενημέρωση από εκπροσώπους Τύπου της εκάστοτε αρμόδιας Υπηρεσίας και Υπουργείου, για τον αριθμό των πυροσβεστικών οχημάτων, τη διαθεσιμότητα και την συντήρηση των ειδικών αεροπλάνωνκαι ελικοπτέρων για τα μέτωπα της φωτιάς, την ασφάλεια των ανθρώπινων ζωών, την προστασία του ζωϊκού βασιλείου μέσα και έξω απο τα δάση και την ασφάλεια της περιουσίαςτου κάθε φορολογούμενου πολίτη. Καθώς επίσης, παρακολουθεί επισταμένως, τις ανακοινώσεις για αποκατάσταση των «πληγέντων», για την έρευνα των εμπειρογνωμόνων, τις εκτιμήσεις των ζημιών και τις έκτακτες επιχορηγήσεις για στήριξη και αποκατάσταση.

Πρωταγωνιστές κάθε καλοκαίρι,  η Εθνική Κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Περιφέρεια και τελευταίος φτωχός συγγενής, ο Δήμος. Το συναίσθημα που επικρατεί σε όλους είναι θυμός και οργή, μέσα από το  απαξιωμένο σύστημα που φέρει η χώρα, στην οποία είμαστε και θα είμαστε, φορολογούμενοι Έλληνες/Ελληνίδες πολίτες, αλλά και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ, πυρήνας σκέψεως και δράσεως, τοποθετείται ξεκάθαρα.

Επιστροφή στον Δήμο, επιστροφή στο σπίτι σου.

Η Ελλάδα διαθέτει 332 Δήμοι με 13 Περιφέρειες όπου διαθέτουν σε ισχύ το ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Νόμος 4662/2020, το οποίο αναφέρει:

Α) Η συγκρότηση των Τοπικών Επιχειρησιακών Συντονιστικών οργάνων Πολιτικής Προστασίας ( ‘Αρθρο 4 ).

Β) Η συγκρότηση Αυτοτελών Διευθύνσεων και τμημάτων πολιτικής προστασίας ( ‘Αρθρα 19 και 21).

Γ) Η σύνταξη Τοπικών Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών για φυσικές , τεχνολογικές καταστροφές και λοιπές απειλές ( Άρθρο 21 παρ. ε ).

Δ) Ο σχεδιασμός και συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης των στελεχών ΟΤΑ ( ‘Αρθρο 29 ).

Ε) Η δημιουργία Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρησιακού Ταμείου Πρόληψης και Αντιμετώπισης Κινδύνων (Ε.Τ.Π.Α.Κ.) για τη διασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης και των δράσεων των Δήμων (΄Αρθρο 38 ).

ΣΤ) Η σύσταση Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας με δημιουργία Σχολής Προσωπικού και Στελεχών Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού (‘Αρθρο 39).

Ζ) Ρυθμίσεις για τις εθελοντικές ομάδες Πολιτικής Προστασίας και τις υποχρεώσεις των Δήμων σε σχέση με τους εθελοντές ( Άρθρα 55,65,68,70 και 71).

Γιατί δεν εφαρμόζεται σήμερα;

Διότι υπάρχει μείωση των τακτικών πόρων κατά 65 %, απαγόρευση των προσλήψεων μέσω των διατάξεων των μνημονιακών νόμων με αποτέλεσμα να υπάρχει καθυστέρηση του κτηματολογίου, του δασολογίου, των διατάξεων για τη τακτοποίηση αυθαιρέτων, των γραφειοκρατικών λειτουργιών των Δασαρχείων και την δυσκίνητη διαδικασία για κάθε χωροταξική και πολεοδομική ρύθμιση.

Επιπρόσθετα, υπάρχει καθυστέρηση έγκρισης των προσλήψεων εποχικού προσωπικού, με συνέπεια τη μη αποτελεσματική εφαρμογή του καθαρισμού των ιδιωτικών οικοπέδων εντός οικισμών αφού προσκρούει στο έλλειμμα προσωπικού στους Δήμους αλλά και στη καθυστέρηση έγκρισης των εργολαβιών καθαρισμού, εξαιτίας της γραφειοκρατικής διαδικασίας που πρέπει να ακολουθηθεί.

Ξεκάθαρα διακρίνουμε μια τοπική αυτοδιοίκηση άμεσα εξαρτημένη από την κεντρική εξουσία,που αδυνατεί να αναλάβει πρωτοβουλία  και  να μπορεί να υλοποιήσει ΑΜΕΣΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ.

Εμείς στην ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ, έκφραση της συλλογικότητας, προτείνουμε και ξεκάθαρα λέμε:

Σαφείς αρμοδιότητες και πεδίο ευθύνης σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης.

Επανασύσταση και οργάνωση του τμήματοςπολιτικής προστασίας και διαχείρισης κρίσεων κάθε δήμου, με γνώμονα τις ανάγκες κάλυψης του.

Σύσταση ανεξάρτητης ελεγκτικής  επιτροπήςπολιτικής προστασίας για την εύρυθμη λειτουργία και εφαρμογή κοινοτικών προγραμμάτων, με ετήσιο απολογισμό δράσεων και αποτελεσμάτων σε όλους τους δημότες /πολίτες  .

Σύσταση Ανεξάρτητης Δημοτικής Πολεοδομίας, καταγραφή και έλεγχο  όλων των κτιρίων  κάθε δήμου, δημοσίων και ιδιωτικών, για την αναβάθμιση του επιπέδου ασφαλείας των κτιρίων.

Ενημέρωση-εκπαίδευση των πολιτών προκειμένου τα σχέδια αυτά να είναι αποτελεσματικά.

Ευαισθητοποίηση των δημοτών/τοπικών επιχειρήσεων και ενεργοποίησης τους στην  Εθελοντική δράση με πλήρη στήριξη και ανταποδοτικά οφέλη .

Την καλλιέργεια περιβαλλοντικής κουλτούρας που να προλαμβάνει τη διάσταση της ετοιμότητας και της ικανότητας αντίδρασης απέναντι σε υπαρκτούς κινδύνους, όπου οι πολίτες κατά κανόνα δεν έχουν γνώση για κάποιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Είναι σαφής η αναγκαιότητα τόσο για την εκπόνηση σχεδίων σε τοπικό επίπεδο, όσο και κατάλληλης ενημέρωσης-εκπαίδευσης των πολιτών προκειμένου τα σχέδια αυτά να είναι αποτελεσματικά.Το 78,1% δεν γνωρίζουν αν υπάρχει κάποιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης στον Δήμο τους σε περίπτωση μιας φυσικής καταστροφής, ενώ σχεδόν οι μισοί δεν έχουν καν συζητήσει στο νοικοκυριό τους κάποιο σχέδιο αντίδρασης σε περίπτωση κάποιου τέτοιου συμβάντος. (στοιχεία από πανελλαδική έρευνα diaeneosis 6/22)

Στατιστικά, μετά από μια καταστροφή, η ευαισθητοποίηση και η επίγνωση του πληθυσμού και των κέντρων λήψης των αποφάσεων αυξάνεται. Είναι σημαντική χρονική στιγμή για λήψη προληπτικών μέτρων για μια μελλοντική μείωση της διακινδύνευσης.

Τo  καίριo ζήτημα για εμάς στην ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗκαι  την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι η ευελιξία στη λήψη αποφάσεων με προοπτική ολοκλήρωσης και εφαρμογής κάθε σχεδίου δράσης με το τρίπτυχο Πρόληψη – Κίνδυνος – Αποκατάσταση σε κάθε Δήμο από άκρη σε άκρη σε ολόκληρη την Ελλάδα. Με σαφή οριοθέτηση και αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων και ευθυνών, που θα προσδώσουν ευελιξίαστον Δήμο  για να υλοποιεί σειρά ενεργειών και δράσεων, που θα πρέπει να αναλάβουν στο Προ-Καταστροφικό, στο Συν-Καταστροφικό και στο Μετα-Καταστροφικό στάδιο.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε που βρισκόμαστε σήμερα άλλα και τις τελευταίεςδυο δεκαετίες. Μικρές θεσμικές αλλαγές που αναγκαστικά  υιοθετήθηκαν ως χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως παράδειγμα ο αριθμός έκτακτης ανάγκης του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας το 112, που ισχύει από το 1997 και τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή στην Ελλάδα το 2020, υποχρεωτικά βάση  κοινοτικής οδηγίας.

Το σύστημα όπως έχει διαμορφωθεί, δεν εξυπηρετεί πλέον.

Θέλουμε Ευκαιρίες, Λόγο έκφρασης και τρόπους υλοποίησης.

Άμεσα ζητάμε λύσεις χωρίς χρονικές καθυστερήσεις, στο  εδώ και τώρα.

Μόνο μέσω ενός Δήμου ισχυρού και με ευθύνες, ο Δημότης θα αισθάνεται ασφάλεια, θα αναπτύσσει ποικίλες δραστηριότητες και θα νιώθει ελεύθερος.  Θα αποκτήσει  συνείδηση του ρόλου του ως μέλος μιας κοινότητας, στην διακυβέρνηση της οποίας συμμετέχει ενεργά.

Επιστροφή στον Δήμο! Επιστροφή στο σπίτι με ασφάλεια, πρόληψη, σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον .

Δείτε Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ίμια – 28 χρόνια μετά

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ίμια – 28 χρόνια μετά

Ιανουάριος 1996, Τρεις Αξιωματικοί του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού έχασαν την ζωή τους στα ΙΜΙΑ. Τιμώντας την θυσία των αξιωματικών μας , η ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ υπενθυμίζει ότι σύνορο της πατρίδας μας είναι κάθε μικρό νησί και κάθε σπιθαμή θάλασσας και αέρα! Για την...

Δήλωση – Τοποθέτηση για τις εχθροπραξίες στο Ισραήλ και την Παλαιστήνη

Δήλωση – Τοποθέτηση για τις εχθροπραξίες στο Ισραήλ και την Παλαιστήνη

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2023 Η ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ, ο πολιτικός σχηματισμός που δημιουργήθηκε από τον Άνθρωπο για τον Άνθρωπο, παρακολουθεί με ανησυχία και βαθειά λύπη τα γεγονότα που συμβαίνουν στην περιοχή του Ισραήλ και της Παλαιστίνης και εκφράζει τις δομικές και ακλόνητες...

H Αναδιαταξη για τις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2023

H Αναδιαταξη για τις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2023

Για άλλη μια φορά μεγάλος νικητής και σε αυτές τις εκλογές η Αποχή. Και μεγάλος χαμένος ο ΔΗΜΟΣ ως θεσμικό όργανο έκφρασης της φωνής των πολιτών. Ένας Δήμος, που όσο όραμα και θέληση να έχει το επιτελείο που τον εκπροσωπεί, δεν παύει να εξαρτάται πλήρως από την...

Μετάβαση στο περιεχόμενο