Παιδεία – Ριζική Αλλαγή & Αναδιαμόρφωση

20 Μαρτίου 2023

Στην ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ τιμάμε την παιδεία, ως τον σημαντικότερο χώρο στον οποίο αποτυπώνεται η πρόοδος, η γνώση, η ισότητα, η ελευθερία, το όραμα και οι αξίες μιας κοινωνίας.

Πιστεύουμε στη ριζική αλλαγή και αναδιαμόρφωση όλου του συστήματος εκπαίδευσης για μία συνεκτική, καθολική παιδεία. Ο κύριος άξονας των θέσεων μας βασίζεται στο τρίπτυχο παιδί, γονέας και εκπαιδευτικός, όπου το παιδί τοποθετείται στο κέντρο, ενώ γονείς και εκπαιδευτικοί αποτελούν τη βάση του τριγώνου στήριξης.

Το όραμά μας για τη διαμόρφωση κουλτούρας και παιδείας δεν μπορεί παρά να αρχίζει από τα πρώτα έτη του παιδιού. Από τον παιδικό σταθμό και στη συνέχεια το νηπιαγωγείο και το δημοτικό που αποτελούν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Θέλουμε τα παιδιά να αποκτήσουν από νωρίς δεσμούς με τη γειτονιά και την πόλη τους, να μάθουν την τοπική τους ιστορία και παράδοση. Οραματιζόμαστε σύγχρονα σχολεία, ανοιχτά για δράσεις και δραστηριότητες, πόλο έλξης για όλα τα παιδιά της γειτονιάς ακόμα και μετά το πέρας των μαθημάτων. Για τον λόγο αυτό αποσκοπούμε όχι μόνο στην οικονομική ανάπτυξη και ενδυνάμωση κάθε κοινότητας και Δήμου, αλλά και στη στελέχωσή τους με εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να αναγνωρίζει, να μεριμνά και να ικανοποιεί άμεσα τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και της σχολικής κοινότητας.

Παρουσιάζουμε τις πρώτες θέσεις της ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗΣ ως το εναρκτήριο έναυσμα για μια κοινωνία ελεύθερων, πεπαιδευμένων και δημιουργικών πολιτών που θα αποτελούν μέλη μιας ευαισθητοποιημένης και εναρμονισμένης κοινωνίας με ενσυναίσθηση που τιμά και σέβεται τον άνθρωπο.

1. Εξυγίανση και ολοκληρωμένη ανάπτυξη και στελέχωση των βρεφονηπιακών σταθμών. Μέσα από Δήμους που θα διαθέτουν οικονομικούς πόρους, ώστε να οργανώσουν τις εγκαταστάσεις που θα φιλοξενούν τους νεότερους δημότες τους με όρεξη, όραμα και πνεύμα φροντίδας.

2. Διαμόρφωση του ωραρίου αρχικά σε δημοτικά , από τις 9 έως τις 4 το απόγευμα. Θα δίνεται έτσι ικανός χρόνος για:
• Μεγαλύτερα διαλείμματα που θα βοηθήσουν στη χαλάρωση και περαιτέρω κοινωνικοποίηση των μαθητών.
• Προγράμματα ενσυναίσθησης και ενδοσκόπησης που θα συμβάλλουν στην αποφόρτισή τους.
• Καθημερινή ενασχόληση των μαθητών με κάθε μορφή τέχνης.
• Χρόνο για αθλητικές δραστηριότητες.

3. Προτείνουμε 15 παιδιά ως όριο σε κάθε τάξη. Θεωρούμε ότι ο αριθμός παιδιών επιβάλλεται να αλλάξει για λόγους σεβασμού και αξιοπρέπειας της ανθρώπινης υπόστασης. Οι τάξεις να είναι ολιγάριθμες , ώστε το μάθημα να γίνεται πιο εύκολα κατανοητό και ο εκπαιδευτικός να έχει την δυνατότητα να έρχεται σε επαφή με την προσωπικότητα, τις δεξιότητες και τις ανάγκες του κάθε παιδιού.

4. Κατάλληλα, επαρκή και πλήρως εξοπλισμένα κτίρια. Θεωρούμε καθήκον της πολιτείας την υλικοτεχνική αναβάθμιση και τον πλήρη εξοπλισμό όλων των σχολείων με όλα τα απαραίτητα εποπτικά και όχι μόνο μέσα που θεωρούνται αναγκαία για την εκπαιδευτική διαδικασία.

5. Τα μαθήματα να σχεδιάζονται και να αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις κοινωνικοπολιτισμικές εξελίξεις τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συνδυαστική, διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση διαφορετικών μαθημάτων είναι απαραίτητη καθώς καθιστά τα μαθήματα πιο κατανοητά, προσβάσιμα, δημιουργικά και ενδιαφέροντα. Οι επιστήμες και οι τέχνες πρέπει να διδάσκονται όχι μόνο στην αίθουσα, αλλά και βιωματικά ώστε να έρθει το παιδί σε επαφή με πλήθος ερεθισμάτων. Η διδασκαλία χρειάζεται να ενισχύει σημαντικές δεξιότητες συμπεριλαμβανομένων των: κριτική σκέψη, αντίληψη, μεταγνώση και επίλυση προβλημάτων.

6. Μαθήματα κοινωνικών δεξιοτήτων από το νηπιαγωγείο και σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Για παράδειγμα, τα μαθήματα ενσυναίσθησης και ενδοσκόπησης καθώς και προγράμματα συμπερίληψης των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων θα μπορούσαν να διδάσκονται από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού.
• Ειδικοί στη δημιουργική απασχόληση, επιβάλλεται να επισκέπτονται τις σχολικές μονάδες και να συνδημιουργούν με τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς.
• Μαθήματα οικονομικής διαχείρισης και ψηφιακών δεξιοτήτων από τις τελευταίες κιόλας τάξεις του δημοτικού.
• Μαθήματα περιβαλλοντικής αγωγής που θα ενδυναμώσουν την επαφή των μαθητών με τη φύση και το φυσικό μας περιβάλλον.
• Παροχές ειδικού επιστημονικού προσωπικού: Σχολικός γιατρός, κοινωνικός λειτουργός και ψυχολόγος ώστε να παρέχεται εξατομικευμένη υποστήριξη σε κάθε εκπαιδευτικό, γονέα και παιδί που έχει ανάγκη.

7. Εφαρμογή εκπαιδευτικής προσέγγισης κατά την οποία τα σχολικά εγχειρίδια να συγγράφονται και να επιμελούνται από εκπαιδευτικούς με επαρκή εμπειρία διδασκαλίας. Παράλληλα, την τελική επιμέλεια να εποπτεύουν έμπειροι, ειδικά καταρτισμένοι επιστήμονες.

8. Συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες και εξελίξεις τόσο σε επιστημονικό όσο και σε ψυχοπαιδαγωγικό επίπεδο. Η δια βίου μάθηση του εκπαιδευτικού αποτελεί αρχικά για εμάς ένα παράδειγμα προς μίμηση για τους μαθητές, ενώ συνιστά το εργαλείο για μία ποιοτική και εκσυγχρονισμένη διδασκαλία. Ένας εκπαιδευτικός που φροντίζεται από το κράτος πρόνοιας είναι καταλύτης στη διαδικασία μετασχηματισμού της κοινωνίας και βασικός συντελεστής της εξέλιξης της.

9. Υψηλής ποιότητας σχολικές εγκαταστάσεις. Ασφαλή και καθαρά κτίρια με υψηλές αντισεισμικές και αντιπυρικές προδιαγραφές, με σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Μόνιμο προσωπικό που να διασφαλίζει την καθαριότητα, την υγιεινή και το υψηλό επίπεδο λειτουργίας των σχολείων. Πρόσβαση σε μαθητές με κινητικές αναπηρίες και υποστήριξη των οικογενειών τους. Τα σχολεία είναι το δεύτερο σπίτι των παιδιών μας. Η καθαριότητα και η συντήρηση τους είναι δείγμα πολιτισμού και σεβασμού του κράτους προς τους μελλοντικούς πολίτες του.

10. Ενημέρωση και επιμόρφωση των γονέων. Η συμμετοχή των γονέων σε ποικίλες δράσεις, ενδοσχολικές και εξωσχολικές, καθώς και επιμορφωτικά σεμινάρια και σχολές γονέων είναι απαραίτητα για να επιτευχθεί μία εποικοδομητική συνεργασία, μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Έτσι το τρίπτυχο γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με στόχο την ευημερία της ευρύτερης κοινωνίας.

11. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός πρέπει επίσης να λαμβάνει χώρα στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού ώστε να μπορεί το παιδί να αναγνωρίσει τα ταλέντα του, αλλά και να έρθει σε επαφή με πλήθος επαγγελμάτων. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός ως μάθημα οφείλει να ενημερώνει σωστά τα παιδιά και να τα κατευθύνει με βάση τις ανάγκες, τις επιθυμίες αλλά και τις δεξιότητές τους. Έτσι μόνο θα αποτελέσει τη γέφυρα που θα ενώνει το σχολείο με την εργασία.

Οι προτάσεις μας που αφορούν στην εκπαίδευση, δεν είναι φρούδες, ανυπόστατες και απίθανες να πραγματοποιηθούν. Είναι οι βασικές θέσεις μας με ανθρωποκεντρική προσέγγιση, με θέληση, οργάνωση, πρόγραμμα, συνεργασία και πάνω από όλα με σεβασμό στη σημαντικότητα του θεσμού της παιδείας. Μέσα από τις παραπάνω προσεγγίσεις στοχεύουμε στην εκπαίδευση και στην αγωγή ενεργών πολιτών, οι οποίοι θα ζουν δημοκρατικά και ισότιμα.

Δείτε Περισσότερα

Τομέας Κοινωνικής Ευθύνης: Ανάδειξη ελλείψεων σε επιστημονικό προσωπικό, δομές και θεσμικό πλαίσιο για τα Άτομα με Αναπηρίες

Τομέας Κοινωνικής Ευθύνης: Ανάδειξη ελλείψεων σε επιστημονικό προσωπικό, δομές και θεσμικό πλαίσιο για τα Άτομα με Αναπηρίες

«Η ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ επιθυμεί πρωτίστως να ακούσει τη δική σου φωνή και να της δώσει το απαραίτητο βήμα να εκφραστεί!» Αυτό είναι δέσμευση. Και παράλληλα το κάλεσμά μας προς τον καθένα ξεχωριστά προκειμένουνα γίνουμε όλοι Ενεργοί Πολίτες, και, χρησιμοποιώντας τα προσωπικά...

Οι θέσεις μας για τον τομέα της Πολιτικής Προστασίας: Επιστροφή στον Δήμο

Οι θέσεις μας για τον τομέα της Πολιτικής Προστασίας: Επιστροφή στον Δήμο

Η ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ βρίσκεται σε συνεχόμενη ενημέρωση από εκπροσώπους Τύπου της εκάστοτε αρμόδιας Υπηρεσίας και Υπουργείου, για τον αριθμό των πυροσβεστικών οχημάτων, τη διαθεσιμότητα και την συντήρηση των ειδικών αεροπλάνωνκαι ελικοπτέρων για τα μέτωπα της φωτιάς, την...

Δασικές Πυρκαγιές, ο ρόλος των Δασαρχείων και η ευθύνη όλων των κυβερνήσεων εως σήμερα.

Δασικές Πυρκαγιές, ο ρόλος των Δασαρχείων και η ευθύνη όλων των κυβερνήσεων εως σήμερα.

Από το καλοκαίρι του 1998 με τον Νόμο 2612/1998, το Πυροσβεστικό Σώμα ανέλαβε και την ευθύνη συντονισμού και κατάσβεσης των δασικών πυρκαγιών, την οποία μέχρι τότε κατείχε η Δασική Υπηρεσία. Σε εφαρμογή του εν λόγω νόμου, από το έτος 2000 και μετά, σταδιακά, η...

Μετάβαση στο περιεχόμενο